"Bevaring og formidling af et stykke industrihistorie"

Sevel Kalværks Venner

Bliv medlem af Sevel Kalkværks Venner

Du kan støtte bevaringen af Sevel Kalkværk ved at blive medlem af Sevel Kalkværks Venner. Det koster kr. 100 om året.

Som medlem kan du, ud over at støtte projektet, få tilsendt nyhedsmails fra Sevel Kalkværks Venner.

Du bliver medlem af Sevel Kalkværks Venner ved at indbetale kr. 100 på konto 9634-0000386693 (husk navn) eller Mobile Pay til 51525681 (-så overfører kassereren dem til foreningens konto). Du må også meget gerne sende os en mail med dine kontaktoplysninger, så vi kan sætte dig på nyhedsmailen.

"Bevaring og formidling af et stykke industrihistorie"

Som det første skridt i restaureringsprojektet, blev Sevel Kalkværks Venner oprettet i september 2011, med det formål, at sikre, bevare og formidle Sevel Kalkværks historie.

Sevel Kalkværks Venner

Efter 6 år med mange frivillige arbejdstimer og en stor opbakning fra bl.a. Geopark Vestjylland, LAG, Holstebro kommune og Preben Poulsen Entreprenørfirma ApS, afsluttes nu første etape af projektet; ”Sevel Kalkværk – bevaring og formidling af et stykke industrihistorie”.

Med to nyrestaurerede potovne og et formidlingshus, der kan fortælle kalkværkets kultur- og industrihistorie, den geologiske baggrund og Sevel kalkværks relation til geoparken, åbner vi nu den syd-østlige port til Geopark Vestjylland.

MEN, vi har stadig mange opgaver, så...

Bliv medlem af Sevel Kalkværks Venner

Du kan støtte bevaringen af Sevel Kalkværk ved at blive medlem af Sevel Kalkværks Venner. Det koster kr. 100 om året.

Som medlem kan du, ud over at støtte projektet, få tilsendt nyhedsmails fra Sevel Kalkværks Venner.

Du bliver medlem af Sevel Kalkværks Venner ved at indbetale kr. 100 på konto 9634-0000386693 (husk navn) eller Mobile Pay til 51525681 (-så overfører kassereren dem til foreningens konto). Du må også meget gerne sende os en mail med dine kontaktoplysninger, så vi kan sætte dig på nyhedsmailen.

Skriv til Sevel Kalkværks Venner

Foreningens formål

Foreningen har til formål at erhverve brugsretten på Sevel kalkværk og evt. opkøbe denne for så vidt angår de 3 pot-ovne, den nyere ringovn incl. skorsten samt tilhørende kalkgrave beliggende på Bjergbyvej i Bjergby for at sikre, bevare, vedligeholde og fremvise denne for interesserede.
Formålet er herunder, at foreningen igennem dens aktiviteter foranlediger formålet opfyldt, og at medlemmerne herunder ved aktiviteter tilfører foreningen midler til anvendelse og sikring af formålet.
Foreningen skal arbejde for at almindelig daglig adgang til Sevel kalkværk og tilhørende ordinær formidling/udstilling er gratis.

Bestyrelse

Formand: Søren Winther
Kasserer: Otto Bækgaard
Ordinært medlem: Søren Andersen
Ordinært medlem: Kaj Jensen
Ordinært medlem: Jens Nymose

Avisen skriver..

Vinderup Avis

Vinderup Avis (uge 38) har en fin artikel om Sevel Kalkværk og indvielsen, skrevet af journalist; Ninna Pirchert.

Læs artiklen i Vinderup E-avis...

Facebook

Facebook

Mød os på facebook
- og del dine Kalkværksoplevelser med os.

Facebook...

Geopark

Samarbejdspartner Geopark

”- et nationalt beskyttet område, der indeholder en række geologiske kulturarvssteder af særlig betydning, sjældenhed eller æstetik”.

Læse mere...

Sponsorer

Sponsorer

Stor tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer

Mød dem her...

Bliv medlem af Sevel Kalkværks Venner

Du kan støtte bevaringen af Sevel Kalkværk ved at blive medlem af Sevel Kalkværks Venner. Det koster kr. 100 om året.

Som medlem kan du, ud over at støtte projektet, få tilsendt nyhedsmails fra Sevel Kalkværks Venner.

Du bliver medlem af Sevel Kalkværks Venner ved at indbetale kr. 100 på konto 9634-0000386693 (husk navn) eller Mobile Pay til 51525681 (-så overfører kassereren dem til foreningens konto). Du må også meget gerne sende os en mail med dine kontaktoplysninger, så vi kan sætte dig på nyhedsmailen.

Læs mere om Sevel Kalkværks Venner...